Saņemt PIN-kodu un papildināt karti ar SEB

Lai saņemtu PIN kodu, papildiniet karti par minimālo summu - 1 Ls. Ievadiet summu, par kuru tiks papildināta karte.

Pēc apmaksas SEB mājaslapā mēs atsūtīsim PIN kodu uz e-pastu un Jūs varēsiet sākt zvanīt.