Atbildības ierobežojums

Send ar šo nepārprotami paziņo visiem šīs lapas apmeklētājiem, tās satura lietotājiem un satura piegādātājiem, ka Send politika ir respektēt trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesībām, industriālā īpašuma tiesībām, patentu tiesībām.Līdz ar to, sūtot Send jebkuru objektu persona:

1. apliecina un garantē, ka tā ir šī objekta autors vai ir saņēmusi autora piekrišanu, saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, un ka objekts, kas tiek nodots Send, jebkādā veidā nepārkāpj jebkuras trešās personas jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas likumpamatotas tiesības; un

2. apņemas atlīdzināt Send jebkāda veida zaudējumus, kaitējumu vai izdevumus (ieskaitot juridiskās palīdzības izdevumus un izmaksas), kuri radīsies vai kurus cietīs Send, saistībā ar tās personas apliecinājumu pārkāpumu un/vai pretenziju dēļ, kuras izvirzīs jebkuras trešās personas attiecībā uz logo un attēliem vai jebkuru citu objektu vai tā daļu.